Het betalen van federale belastingen op casinowinsten

By Editor

Belasting op afvalverbranding; Belasting op het niet-selectief ophalen van afval; Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen; Bevoegdheden beheerd door de Federale Overheid. Belasting op de spelen en weddenschappen; Belasting op de automatische ontspanningstoestellen; Successierecht en het recht van overgang bij

Federale coronasteunmaatregelen. Naast de lokale en regionale coronasteunmaatregelen kan je ook beroep doen op enkele federale steunmaatregelen zoals het crisis- en heropstart-overbruggingsrecht. Het crisisoverbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen of bedrijfsleiders die wegens overmacht (corona) hun activiteit hebben onderbroken. Dat is het geval vanaf een wettelijk pensioenbedrag als alleenstaande van iets minder dan 1.300 EUR. In dat geval is het geen ‘bedrijf’ dat de voorheffing doet, maar de Federale Pensioendienst die je pensioen uitbetaalt. De bedrijfsvoorheffing is ongeveer gelijk aan de belasting die je moet betalen. Als je bitcoins of andere cryptomunten bezit is het niet altijd duidelijk of je nu wel of geen belasting hierover moet betalen. In 2015 besliste het Europese Hof van Justitie dat bitcoins een wettig betaalmiddel zijn. Ons land volgt deze beslissing; het gevolg is dat de handel in cryptocurrencies vrijgesteld van btw. Dient u belasting te betalen over de steunmaatregelen die u in het kader van de coronacrisis ontving? 8 December 2020 . De afgelopen maanden werden er door verschillende overheden diverse maatregelen genomen om ondernemingen en ondernemers te ondersteunen bij de financiële moeilijkheden die zij ondervinden ingevolge het coronavirus. Of wilt u meer informatie over uw voorlopige aanslag? Lees hier alles over belasting terugvragen en over het betalen van uw belastingaanslag. Wat staat er in een voorlopige aanslag? U kunt een voorlopige aanslag krijgen nadat u aangifte hebt gedaan, of voorafgaand aan een jaar. Op de aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Op deze pagina geven we antwoord op de vraag of u de in het online casino behaalde winsten, op moet geven in uw jaarlijkse belastingbrief. En of u belastingen moet betalen over de winsten die u heeft behaald in het casino of het met succesvol aangaan van sportweddenschappen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil het debat openen voor een federale lastenverlaging, waarbij de belastingen zakken naar 33 procent. 'Tegelijk willen we ook een plafond van 50 procent voor

Van die totale waarde mag je de vrijstelling aftrekken. Over de rest betaal je belasting. Over de winst op je aandelen betaal je dus geen enkele belasting. Wat er gebeurt is dat jouw vermogen groeit vanwege die winst. Omdat je vermogen groeit, en je belasting betaalt over je vermogen, moet je dus het volgende jaar extra belasting betalen.

Een nieuw rekeningnummer voor uw belastingen. Opgelet wanneer u uw aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen ontvangt. Het nummer van de rekening waarop u moet betalen, is immers gewijzigd. Voortaan moet u storten op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 In het eerste Protocol bij het Europees Verdrag staat dat niemand willekeurig van zijn bezittingen mag worden beroofd, maar dat dat een staat niet verhindert zich te verzekeren van het betalen van belastingen. Het opleggen van een zeer zware belastingdruk kan leiden tot horigheid of slavernij. In het kader van structurele aanpassingsprogramma`s In maart 2020 vond de lancering plaats van het bevel tot betalen voor verkeersboetes. Met het bevel tot betalen kan de overheid het bedrag van onbetaalde boetes opeisen. In de eerste 7 maanden zijn 25 000 bevelen tot betalen uitgestuurd voor een bedrag van 5,6 miljoen euro. Opgelet, je bent momenteel op de website van het gemeentebestuur Kasterlee. Het innen van federale, Vlaamse en provinciale belastingen behoort niet tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur. Voor meer informatie: PERSONENBELASTING: 02 57 57 180 of p.mechelen.team8@minfin.fed.be BTW: 02 57 257 57 of

Nov 18, 2014 · Daar zijn de pensioenen geen uitzondering op. Als je bv. een onroerend goed hebt in een buitenland met een dubbelbelastingsverdrag met België betaal je er in dat buitenland belastingen op alsof je resident was in dat land + worden die onroerende inkomsten (ook als je er alleen maar zelf van gebruik maakt) minus een deel van de betaalde belastingen in dat derde land gewoon bij je federale

Heffingsvrij vermogen. Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen.. Grondslag sparen en beleggen. Het deel van uw vermogen dat we wel meerekenen voor het vaststellen van uw belasting noemen we de grondslag sparen en beleggen.

13/02/2021

Problemen met het betalen van mijn belastingen en andere schulden bij de FOD Financiën. Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen? Als u betaalt na  Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing op uw onderneming als spelen plaatsvinden of weddenschappen worden aangegaan in het Brussels